In conformitate cu dispozitiile Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE, cunoscut sub denumirea de „Regulamentul General privind Protectia Datelor” sau pe scurt, „RGPD”, va aducem la cunostinta urmatoarele aspecte legate de prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal:

Site-ul web https://afrodite.ro/ apartine si este administrat de catre AFRODITE MEDICAL CENTER S.R.L., cu sediul în B-dul Decebal 2 Bl:H3 Sc:A TRONSON 1 SI 2, PARTER, CAMERA 6 Sector 3, Bucuresti,, inregistrată la Oficiul Registrul Comertului sub numarul J40/345/2020, CUI 42102715, telefon 0722 104 075

Documentul pe care tocmai i-l parcurgeti este unul dintre modurile in care noi dorim sa va aratam ca increderea pe care ne-o acordati nu este unilaterala. Noi luam toate masurile necesare pentru ca vizita dumneavoastra. pe site-ul nostru sa fie placuta si fara consecinte pe care nu le anticipati.

 • CUI DATI DATELE DUMNEAVOSTRA CU CARACTER PERSONAL?

Datele dumneavoastrA cu caracter personal sunt prelucrate de catre AFRODITE MEDICAL CENTER S.R.L., cu sediul în B-dul Decebal 2 Bl:H3 Sc:A TRONSON 1 SI 2, PARTER, CAMERA 6 Sector 3, Bucuresti,, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului sub numarul J40/345/2020, CUI 42102715.

 • CE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCREAZA SOCIETATEA SI IN CE SCOP?

Societatea prelucreaza date personale si date de contact obtinute direct de la dumneavoastra online cum ar fi nume si prenumeE-mail si Telefon pentru care v-ati dat consimtamantul.

 • CARE ESTE TEMEIUL LEGAL PE BAZA CARUIA PRELUCRAM DATELE DUMNEAVOASTRA?

Prelucram datele pe care ni le puneti la dispozitie online, pentru a putea incheia un contract cu dumneavoastra prin care ne obligam sa va prestăm serviciile noastre medicale.

 • CARE ESTE SCOPUL PENTRU CARE PRELUCRĂM DATE DUMNEAVOASTRA PERSONALE?

Scopul pentru care prelucram datele personale este de prestare a serviciilor și informatiilor medicale pe care ni le solicitati.

 • CUI TRANSFERAM DATELE DUMNEAVOASTRA?

Datele dumneavoastra nu sunt transferate catre alte companii, organizatii din tara sau din afara tarii. In cazul in care datele se vor transfera veti fi informat.

 • CARE ESTE TERMENUL PENTRU CARE SE PRELUCREAZA DATELE DUMNEAVOASTRA?

Vom stoca datele dumneavoastra obtinute online direct de la dumneavostra pentru o perioada de 5 ani.

 • CUM PROTEJAM DATELE DUMNEAVOASTRA?

Am implementat practici si politici dedicate prelucrarii datelor personale, ne-am asigurat ca datele pe care le prelucram sunt cele necesare, adecvate si relevante pentru scopurile din aceasta nota si am luat masuri de securitate privind protejarea datelor dumneavoastra.

 • CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRA?

Conform legislatiei in vigoare aveti umatoarele drepturi:

 1. Dreptul de acces –dreptul persoanei vizate de a obtine o confirmare din partea Operatorului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele.
 2. Dreptul la rectificare – dreptul persoanei vizate de a solicita corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicata fiecarui beneficiar, la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 3. Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – dreptul persoanei vizate de a solicita sa ii fie sterse datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive:
 • acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • retragerea consimtamantului si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 • exercitarea dreptului de opozitie si inexistenta unor motive legitime care sa prevaleze;
 • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale;
 • datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societații informationale.
 1. Dreptul la restrictionarea prelucrarii – Persoana vizata poate solicita restrictionarea prelucrarii in urmatoarele cazuri:
 • persoana vizata contesta exactitatea datelor, pe o perioada care permite Operatorului verificarea corectitudinii datelor;
 • prelucrarea este ilegala, iar persoana se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea;
 • in cazul in care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
 • in cazul in care persoana s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care Operatorul verifica daca exista alte temeiuri legitime pentru procesarea datelor cu caracter personal.
 1. Dreptul la portabilitatea datelor – dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent, care poate fi citit automat si dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
 2. Dreptul la opozitie – dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea nu este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau nu are in vedere un interes legitim al operatorului. Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, ai dreptul de a te opune prelucrarii in orice moment.

Cum va puteti exercita drepturile?

Exercitarea drepturilor se poate face prin transmiterea unui mesaj catre Responsabilul cu protectia datelor cu caracter personal la adresa de e-mail: info@afrodite.ro.

 • CE AUTORITATE ESTE COMPETENTA PENTRU PROTECTIA DATELOR?

Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) are sediul in Bucuresti, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, Sector 1, cod postal 010336, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.  +40.318.059.211; +40.318.059.212